Image

Dlaczego SC Nieruchomości?

Jesteśmy firmą działającą na rynku od 2016r. Dzięki pracy młodego i ambitnego zespołu z doświadczeniem zawodowym aktywnie działamy na rynku województwa mazowieckiego i kujawsko- pomorskiego. Świadczymy kompleksowe usługi związane z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomości oraz doradztwem w zarządzaniu.

  • Oferujemy wysoki standard pracy przy zachowaniu optymalnego poziomu kosztów
  • Dysponujemy dużym zapleczem sprawdzonych usługodawców, nie tylko gwarantujących obsługę nieruchomości w każdym zakresie, ale również oferujących konkurencyjne ceny
  • W optymalizacji wydatków pomagają nam zdolności negocjacyjne oraz znajomość aktualnych stawek rynkowych

Naszym celem jest zawsze zadowolony klient. Skontaktuj się z nami i poznaj naszą pełną ofertę.

Co nas wyróżnia

Wysokie kompetencje

Utrzymujemy wysokiej jakości usługi zarządzania nieruchomościami poprzez ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie zagadnień prawnych, ekonomicznych, księgowych, finansowych, podatkowych, technicznych i organizacyjnych.

Uczciwość

Sumiennie prowadzimy ewidencję księgowo-finansową odrębnie dla każdej nieruchomości, gromadzimy, przechowujemy i archiwizujemy wszystkie dokumenty w archiwum. Racjonalnie gospodarujemy funduszami, zapewniając minimalizację kosztów utrzymania nieruchomości.

Profesjonalne podejście

Zapewniamy pełne zaangażowanie w obsługę nieruchomości, którą sprawuje przydzielony indywidualnie Administrator.

Odpowiedzialność

Poczucie odpowiedzialności jest dla nas niezwykle ważne, to ono buduje właściwe relacje z ludźmi. Zawsze dotrzymujemy ustalonych terminów. Na czas reali­zu­jemy zada­nia wyni­ka­jące z bez­po­śred­nich uzgod­nień, umów jak i obo­wią­zu­ją­cych przepisów prawa.

Nowoczesność

Cenimy sprawdzone rozwiązania, ale nie boimy się zmian. Śledzimy nowinki w branży. Dla Państwa wygody wprowadziliśmy internetową Strefę Mieszkańca, a dla szybszej egzekucji długów Wspólnoty korzystamy z procedury e-Sądu.

Uprawnienia

Posiadamy licencję zarządców nieruchomości, a także uprawnienia pozwalające na kontrolę i nadzór nad instalacjami gazowymi, kominowo-wentylacyjnymi oraz elektrycznymi.

PARTNERZY

Image