Internetowa Strefa Mieszkańca (ISM)

Internetowa Strefa Mieszkańca pozwala właścicielom:

  • na bieżąco weryfikować stany rozrachunków ze Wspólnotą, tj. zaliczki miesięczne, rozliczenia mediów, wpłaty i salda z tego wynikające;
  • wydrukować zaliczkę/notę księgową w takiej samej wersji jaka jest przesłana na adres mailowy lub dostarczona do skrzynki;
  • sprawdzać stany liczników indywidualnych wody i ciepła;
  • zmieniać dane kontaktowe;
  • zapoznawać się z ogłoszeniami zarządcy nieruchomości.