Wystawianie świadectw energetycznych

Świadectwo Energetyczne jest dokumentem, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli ilość energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia.

W związku z obowiązującym od 1 stycznia 2009r. prawem, świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest obowiązkowe w przypadku:

  • każdego budynku oddawanego do użytkowania
  • zawarcia umowy kupna-sprzedaży
  • wynajmu

W związku z powyższym oferujemy sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej wszelkiego rodzaju obiektów, jak również doradztwo odnośnie w/w zagadnień.
Swoją ofertę kierujemy do przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych, którzy są zobligowani, bądź zainteresowani posiadaniem świadectwa charakterystyki energetycznej budynku będącego w ich władaniu.