Oferta dla deweloperów

 

Zarządzanie nowymi apartamentowcami, osiedlami to zawsze wielkie wyzwanie oraz wielka satysfakcja. Nowa przestrzeń, nowi mieszkańcy, nowe instalacje to wszystko wymaga odpowiedniego spojrzenia i podejścia.

Administrowanie nowymi nieruchomościami to duża satysfakcja, ale także duże wyzwanie. Zdając sobie sprawę ze specyfiki pracy z nieruchomościami powierzonymi nam przez deweloperów, staramy się aby wszelkie nasze działania umacniały pozytywny wizerunek dewelopera w oczach nabywców lokali - zarówno obecnych jak i tych potencjalnych. Deweloperom oferujemy kompleksową opiekę nad nieruchomością - techniczną (serwis 24h), administracyjną (prowadzenie spraw wspólnoty oraz rozliczeń właścicieli) oraz prawną (egzekucja należności, obsługa sporów sądowych etc.). proponujemy usługi w następujących dziedzinach:

 • analiza projektu umożliwiająca optymalizację rozwiązań na osiedlu zarówno na etapie projektu jak i na etapie sprzedażowym,
 • obniżenie kosztów administrowania w czasie rozruchu projektu,
 • organizacja przebiegu dokumentacji i płatności,
 • przygotowanie i negocjowanie umów na dostawy mediów i inne usługi dotyczące nieruchomości,
 • przegląd wszystkich rozwiązań technicznych i eksploatacyjnych,
 • analiza rozwiązań prawnych,
 • przygotowanie procesu odbioru inwestycji,
 • przygotowanie rocznego budżetu,
 • przygotowanie kompleksowego raportu dotyczącego inwestycji,
 • opracowanie procedur reklamacyjnych i usuwania usterek,
 • podejmowanie interwencji przy zgłoszeniach usterek budowlanych w oparciu o przyjęte procedury,
 • porady prawne związane z niezbędnymi uregulowaniami formalnymi dotyczącymi powołania i funkcjonowania Wspólnoty oraz obowiązków Inwestora

Nad każdą nieruchomością czuwa indywidualnie dobrany zespół profesjonalistów. Działamy w oparciu o szeroką wiedzę, doświadczenie i rzetelność.

 

 

PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI OD GENERALNEGO WYKONAWCY:

 • czynny udział w odbiorach części wspólnej nieruchomości oraz przeglądach,
 • przejęcie dokumentacji nieruchomości, przechowywanie jej na nieruchomości,
 • pełnienie funkcji komunikacyjnej między Developerem, firmami zewnętrznymi a właścicielami i użytkownikami nieruchomości,
 • weryfikowanie stanu formalnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali i ich właścicieli, aktualizowanie stanu budynków,
 • kontakt telefoniczny 24 h z administratorem nieruchomości dedykowany użytkownikom lokali przedstawicielom Developera i służbom technicznym,
 • analiza, doradztwo i opracowywanie koncepcji działania dostawców usług dla nieruchomości,
 • podejmowanie działań interwencyjnych przy zgłoszeniach usterek budowlanych w oparciu o przyjęte procedury (ustalone z Developerem),
 • analiza kosztów administrowania w czasie rozruchu projektu i opracowanie planu działań optymalizacyjnych,
 • optymalizacja kosztów za media i inne usługi, w tym negocjowanie umów z dostawcami

 

 

ADMINISTROWANIE W IMIENIU I NA RZECZ DEVELOPERA

 • przygotowanie dla Developera modelu zarządzania nieruchomością,
 • czynny udział w odbiorach części wspólnej nieruchomości oraz przeglądach,
 • założenie i prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego,
 • monitorowanie pracy usługodawców związanych z funkcjonowaniem nieruchomości,
 • kontrola czystości i utrzymywanie w należytym stanie części wspólnych, pomieszczeń i terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali,
 • kontrola pracy firm odpowiedzialnych za konserwację urządzeń technicznych,
 • podejmowanie działań interwencyjnych związanych z usuwaniem awarii i ich skutków,
 • dyżury administratora na terenie nieruchomości w ilości nie mniejszej niż 4h dziennie przez 5 dni w tygodniu,
 • wizytacje nieruchomości według potrzeb,
 • analizowanie i doradztwo w zakresie kosztów dotyczących nieruchomości oraz sugerowanie działań optymalizacyjnych,
 • wyszukiwanie firm świadczących usługi oraz negocjowanie cen i warunków umów,
 • przyjmowanie zgłoszeń dotyczących wad i usterek w lokalach jak i częściach wspólnych oraz przekazywanie ich Developerowi/Wykonawcy,
 • nadzór nad procesem zgłaszania i usuwania usterek/wad,
 • monitoring terminowego usuwania usterek przez wykonawców,
 • rozliczenie użytkowników lokali mediów (cw, zw, zw, co) za okres od dnia protokolarnego przejęcia lokalu do dnia powstania Wspólnoty Mieszkaniowej i przekazanie danych Developerowi,
 • opisywanie, weryfikacja faktur dotyczących nieruchomości i przekazywanie ich do siedziby Zleceniodawcy,
 • ubezpieczanie nieruchomości wspólnej na preferencyjnych warunkach wynegocjowanych specjalnie dla nieruchomości zarządzanych przez naszą firmę

 

 

POWOŁANIE WSPÓLNOTY

Członkowie mogą decydować na przykład o tym, na co zostaną przeznaczone finanse gromadzone w ramach funduszu remontowego. Wspólnota mieszkaniowa powstaje automatycznie z mocy prawa w nieruchomości, w której sprzedano choćby jeden lokal, warto jednak dopilnować, aby taka struktura jak najlepiej przysłużyła się inwestycji, dlatego ważne jest, aby odpowiednio pokierować jej działaniami. Jest to istotne nie tylko dla mieszkańców, ale również developerów, inwestorów i właścicieli.

Oferujemy:

 • wystąpienie o nadanie NIP, REGON w terminie jednego dnia roboczego od dnia powstania Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • założenie konta bankowego dla Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • przygotowanie uchwał, regulaminów i statutów,
 • rejestracja Wspólnoty