Zarządzanie najmem

Oferujemy pełen zakres usług zarządzania wynajmem krótko i długoterminowym na terenie województwa mazowieckiego.

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy chcieliby przekazać w ręce doświadczonych osób  wszelkie dotychczasowe obowiązki związane z wynajmem i obsługą nieruchomości.

W ramach usług zarządzania najmem oferujemy:

 • Opracowanie zasad dotyczących najmu według zaleceń właściciela nieruchomości,
 • Zapewnienie atrakcyjnego wizerunku nieruchomości przeznaczonej pod wynajem,
 • Ocena gotowości nieruchomości do najmu, przyjęcie i profesjonalne przygotowanie pod wynajem,
 • Weryfikacja najemców,
 • Reprezentowanie właściciela przed najemcą m.in. zawarcie umowy najmu, organizowanie usuwania awarii i usterek w lokalu leżących po stronie właściciela,
 • Przekazanie nieruchomości najemcy oraz odbiór po zakończeniu okresu najmu (każdorazowe sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego),
 • Rozliczanie najemcy, monitorowanie dokonywanych przez najemcę opłat na rzecz właściciela nieruchomości oraz opłat administracyjnych na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • Monitorowanie oraz kontrolowanie stanu wyposażenia wynajmowanej nieruchomości i sposób jego użytkowania,
 • Bieżący kontakt oraz obsługa najemców w zakresie pytań, próśb, uwag, problemów,
 • Obsługa techniczna,
 • Obsługa administracyjno-biurowa,
 • Windykacja należności,
 • Szeroki pakiet narzędzi marketingowych,
 • Dobrą ekspozycję i reklamę lokalu mieszkalnego oraz poszukiwanie potencjalnych najemców w ramach preferencji właściciela,
 • Gwarancja stałej ceny za usługi zarządzania nieruchomością przeznaczoną na wynajem.